Τηλεργασία και καπιταλισμός

manolisgvardis

Η εμπορευματοποίηση πραγμάτων που άλλοτε δεν ήταν εμπορεύσιμα μας οδηγεί να κάνουμε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, ή μπορεί ακόμα να μας μεταμορφώσει σε καπιταλιστές της καθημερινότητας, π.χ., στην περίπτωση της εκμίσθωσης διαμερισμάτων. Το ότι οι εργαζόμενοι κάνουν πολλές δουλειές συνεπάγεται ότι δεν απασχολούνται σε σταθερές θέσεις εργασίας. Η εργασία έχει γίνει πιο “ευέλικτη” και οι εναλλαγές προσωπικού αποτελούν συνηθέστατο φαινόμενο. Όπως παρατήρησε ο Μαξ Βέμπερ, “η περιστασιακή εργασία, που είναι υποχρεωμένος να κάνει ο μέσος εργάτης, είναι συχνά αναπόφευκτη, πάντα όμως αποτελεί μία ανεπιθύμητη μεταβατική κατάσταση. Ένας άνθρωπος χωρίς επαγγελματική αφοσίωση δεν μπορεί να αποκτήσει συστηματικό, μεθοδικό χαρακτήρα”. με άλλα λόγια, το είδος της εργασίας που ενδέχεται να επικρατήσει τον 21ο αιώνα δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσε ο Βέμπερ, καθώς δεν περιέχει το στοιχείο της αφοσίωσης σε ένα επάγγελμα.

Οι εργαζόμενοι μετατρέπονται έτσι, από τη σκοπιά των εργοδοτών, σε πλήρως εναλλάξιμους “παράγοντες”. Καθένας μένει στη θέση του για μερικές εβδομάδες…

View original post 90 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s